เกี่ยวกับ USC

| | 0 Comments

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

บริษัท ยูเนี่ยนเซอร์วิสแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด (Union Services and Construction Co.,Ltd. ได้เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
โดยในขณะนั้นได้ทำการก่อตั้งขึ้นในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเซอร์วิสแอนด์คอนสตรั๊คชั่น เพื่อดำเนินกิจการการให้บริการ สร้างและซ่อมบำรุงงานระบบท่อส่งน้ำมันและแก๊สรวมถึงงานปรับปรุงต่างๆ กับทางบริษัท ไทยเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ตลาดทางด้านปิโตรเคมีได้เติบโตเพิ่มขึ้นทางบริษัทจึงได้ทำการย้ายฐานการตลาดมายัง จ.ระยอง และเริ่มรับงานในการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงตามโรงงาน โดยทำงานภายใต้ผู้รับเหมาหลัก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัทได้สัมผัสงานและเริ่มธุรกิจดังกล่าวนับแต่นั้นมา ซึ่งในช่วงแรกเริ่มได้รับงานงานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบท่อเพียงอย่างเดียว ต่อมาได้พัฒนาขีดความสามารถของบริษัทจนสามารถรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงงานระบบท่อ, งานเหล็กโครงสร้าง, งานติดตั้งเครื่องจักร, งานโครงสร้างคอนกรีต,งานนั่งร้าน และงานจัดหาวัสดุตามที่ทางลูกค้าต้องการ จนต่อมาสามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นได้เป็นลำดับ
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเซอร์วิสแอนด์คอนสตรั๊คชั่น ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัท ยูเนี่ยนเซอร์วิสแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และโดยยังคงรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของงาน  เนื่องจากยึดถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างสัมพันธ์อันยาวนานต่อกันระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ พร้อมทั้งเพิ่มขอบข่ายงานที่รับเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นลักษณะ ONE STOP SERVICE.

ในปัจจุบันถือได้ว่าบริษัท  ยูเนี่ยนเซอร์วิสแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานอย่างมืออาชีพ
ซึ่งขอบข่ายในการให้บริการต่างๆ มีดังต่อไปนี้
รับติดตั้งเครื่องจักรทั่วราชอาณาจักร
งานด้าน SERVICE MAINTENANCE (CIVIL & MECHANICAL)
งานด้านโครงการ (CIVIL & MECHANICAL)
งานด้าน SUPPLY MATERIAL ในประเทศ
งานตั้งนั่งร้าน
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทยูเนี่ยนเซอร์วิสแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด คือการรับฟังความต้องการของลูกค้า และเข้าร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของงาน  และยึดถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า  อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาการทำงานเพื่อบรรลุถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด 


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *