วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำ พร้อมทั้งส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่ลูกค้า”

| | 0 Comments

  1. นโยบายและพันธกิจ (POLICY AND MISSION)สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการที่เป็นเลิศ โดยยึดมั่นในการดำเนิน

ธุรกิจ ด้วยการบริการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า โดยการดำเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและยึดถือคุณภาพเป็นสำคัญ เพื่อบรรลุผลสำเร็จจากการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ด้วยการผสมผสานกระบวนการพัฒนาบุคคลากร, พัฒนากระบวนการ ตลอดจนริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการ และการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ดังต่อไปนี้:

  • บริการซ่อมแซมในช่วงเวลาเร่งด่วนให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
  • บริการงานโครงการอย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจร
  • มุ่งสู่การบริการที่เป็น ONE STOP SERVICES

2. เป้าหมาย (TARKET)

  • เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งในด้านการบริการงานติดตั้งและซ่อมแซม
  • ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการจากองค์กร
  • ปัญหาของทุกงานสามารถแก้ไขจนสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์
  • ประหยัดเวลา และ ลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *